Tuesday, October 25, 2011

Bahas MP Kota Belud dan Menteri Dalam Negeri mengenai Bersih 24hb Okt 2011.

Perbahasan MP Kota Belud mengenai Bersih. 24hb Okt 2011.

Klik: http://ustre.am/_1dSaB:T31

Bahas MP Kota Belud dan Menteri JPM menegenai defisit bajet Bhg 2

Perbahasan MP Kota Belud dengan Menteri Tan Sri Nor Yakcop mengenai defisit negara. 24hb Okt 2011

Klik: http://ustre.am/_1dRLc:T30

Bahas MP Kota Belud dan Menteri JPM

Bahas Bajet antara Mp Kota Belud dan Menteri Jabatan Perdana Menteri semasa sesi pengulungan Kementerian. 24hb Okt 2011.

klik:  http://ustre.am/_1dRLc:T2V

[Korea's Got Talent] tvN 코리아 갓 탤런트 Ep.1 Sung-bong Choi!!!.avi


Jangan putus asa untuk berdepan dengan kehidupan serba mencabar ini... Anak muda berbangsa Korea ini buktinya.

Thursday, October 20, 2011

Debat saya dengan pembangkang di Parlimen - Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kerja

Rakaman perdebatan saya menjawab hujah pembangkang di Parlimen - Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kerja. Saya menyokong RUU ini untuk menghentikan kezaliman dan penindasan kepada pekerja. Rakaman bemula minit 1:04:57.


Klik: http://www.ustream.tv/recorded/17707762

Wednesday, October 19, 2011

Rakaman perbahasan saya di Parlimen - Kupas bajet PR

Sila klik: http://www.ustream.tv/recorded/17935332Sebahagian perbahasan saya di Parlimen minggu ini. Mengupas beberapa isu dalam bajet bayangan Pakatan Rakyat. Rakaman bermula minit ke 57.35


Thursday, October 13, 2011

Status terkini bekalan air Kota Belud

Bekalan air adalah salah satu isu yang dekat di hati saya. Sepanjang penggal parlimen ini, saya sentiasa menyuarakannya kepada kerajaan melalui perbahasan di Dewan Rakyat, program soal jawab TV dan perbincangan secara persendirian dengan kementerian berkenaan. Sukacita saya ingin memaklumkan bahawa program bekalan air di Kota Belud sedang berjalan rancak dan menepati jadual perlaksanaan. Berikut adalah status terkini program bekalan air di Kota Belud.


KEMUDAHAN BEKALAN AIR DAERAH KOTA BELUD


1.0 Pendahuluan

Air merupakan kemudahan asas utama dalam kehidupan kita. Ianya sangat penting  bukansahaja untuk kegunaan makan minum tetapi ia juga penting untuk tujuan pertanian, perikanan,  perindustrian dan lain-lain kegiatan sosio ekonomiDi daerah Kota Belud kemudahan bekalanair yang bersih dan terawat merupakan kemudahan asas yang amat diperlukan terutama sekalibagi penduduk di kawasan luar bandar dimana pada ketika ini lebih kurang 50 % peratus lagipenduduk luar bandar yang masih belum dapat menikmati kemudahan ini.  Permintaan bekalanair di kawasan Kota Belud pada tahun ini ialah 33 juta liter sehari manakala keupayaanpengeluaran ialah 35 juta liter sehari.  


2.0 Status bekalan air Bandar dan  luar Bandar

2.1 Luar bandar

Pada ketika ini masih banyak penduduk luar bandar yang bergantung kepada sumber air secara alternatif seperti melalui air hujan, gravity, perigi dan telaga tiub (senarai kampung yangbergantung kepada system alternative ada di tunjuk dalam lampiran 1). Namun begitu sumberair seperti ini kerap terganggu atau terputus pada  musim kemarau dan tercemar.

Walaupun 50% penduduk kawasan luar bandar sudah menerima bekalan air terawatnamunterdapat   beberapa kampung yang masih mengalami masalah tekanan air yang rendah (senaraikampung yang mengalami masalah tekanan  air yang rendah ditunjukkan dalam lampiran 2).Tekanan air yang rendah ini berpunca daripada kaedah sistem pengagihan air yang tidak sesuai,siaz paip agihan yang kecil tidak dapat menampung permintaan bekalan air yang makinbertambah dan juga keuzuran paip-paip lama seperti paip jenis AC yang banyak mengalamikebocoran dan ini akan menyebabkan tekanan air menjadi rendah. Disamping itu faktorpenyambungan air secara haram juga sedikit sebanyak menyebabkan tekanan air rendah.

2.2 Bandar

Bagi kawasan Bandar pula liputan bekalan air sudah merangkumi 100 % dan pada ketika initidak menghadapi sebarang masalah tekanan air, kecuali jika berlaku sebarang  kerosakan di lojirawatan air ataupun  paip pecah.


3.0 Pembangunan bekalan air Kota Belud

Berdasarkan kepada situasi semasa bekalan air daerah Kota Belud, fokus pembangunan bekalanair daerah Kota Belud telah mengambilkira faktor berikut;

3.1 pertama : meluaskan liputan bekalan air terawat ke kawasan luar Bandar daripada 50% hingga 90% dalam Rancangan Malaysia ke sepuluh.

3.2 kedua  : menyelasaikan masalah tekanan air di kawasan yang sudah mempunyairangkaian perpaipan.

3.3 ketiga : bekalan air sebagai pemangkin kepada pertumbuhan industri kecil &sederhanaperikananpertanianpendidikan dan pelancongan.

Dalam Rancangan Malaysia Ke sepuluhkerajaan telah memperuntukkan lebih kurang RM100 juta (melalui program NKRA) bertujuan untuk membangun serta mengurangkan masalah bekalan air di kawasan Kota BeludProjek bekalan air luar bandar ini akan melibatkan pemasangan paip agihan, pumping mains dan transmisipembinaan rumah pam penggalak,pembinaan tangki simpanan air, menaiktaraf loji lama dan membina loji baru. Kapasiti keseluruhan pengeluaran bekalan air setelah projek-projek tersebut siap kelak  ialah 43 juta litersehari dan mampu membekalkan air sehinga tahun 2025Pada ketika ini projek bekalan air luarbandar bagi Zon Kota Belud berjalan dengan lancar  dan sekiranya beberapa  isu-isu seperti isutanah dapat ditangani dengan cepat maka projek ini secara keseluruhannya dijangka akan siapsepenuhnya  pada 31 Disember 2012.  

4.0 Rumusan

Dengan terlaksananya projek-projek bekalan air luar Bandar ini nanti sudah tentulah rintihandan keluhan rakyat terutama di kawasan  luar Bandar mengenai dengan masalah bekalan airakan dapat diselesaikanSelain daripada itu usaha untuk membawa pelabur –pelabur asing kedaerah Kota Belud akan lebih mudah dengan adanya  bekalan air yang  baik.  Akhir sekali, yangamat penting ialah keselesaan dan kesejahteraan penduduk Kota Belud  akan akan tercapaikerana mereka akan dapat menikmati kemudahan asas iaitu bekalan air yang berkualiti danmencukupi.

 

 

Lampiran 1

Senarai kampung yang masih bergantung bekalan air secaraalternative –( terlibat dalam program NKRA)

Bil

Nama kampung

1

Kg. Tamau

2

Kg. Kuala Abai Seberang

3

Kg. Labuan Ulu

4

Kg. Ambong

5

Kg. Kelawat Pangi

6

Kg. Kelawat pompod

7

Kg. Kinasaraban

8

Kg. Mandap

9

Kg. Ambong

10

Kg. Kelawat  Sawah

11

Kg. Kesapang Ulu

12

Kg.Tawadakan

13

Kg. Kawang-Kawang

14

Kg. Rampaian Laut

15

Kg. Rampaian Ulu

16

Kg. Pandasan

17

Kg. Timbang Menggaris

18

Kg. Rosok

19

Kg. Bengkahak

20

Kg. Bahab

21

Kg. Taginambur Seberang

22

Kg. Gaur

22

Kg. Bokilong

23

Kg. Nanamun

24

Kg. Merabau

25

Kg. Dudar

26

Kg. Taburan

27

Kg. Sarang

 

Lampiran 2

Senarai kampung yang mempunyai rangkaian perpaipan tetapimenghadapi masalah air - ( terlibat dalam program NKRA)

Bil

Nama kampung

1

Kg. Wakaf

2

Kg. Timbang Dayang

3

Kg. Kuala Abai

4

Kg. Kota Peladok

5

Kg. Labuan

8

Kg. Jawi-Jawi Taun Gusi

10

Kg. Pusat Latihan Khidmat Negara

12

Kg.Pantai Emas

13

Kg. Kondis

14

Kg.Suang Punggor

 

 

Saturday, October 08, 2011

PR, mengapa berpaling daripada pekerja?


Syukurlah Rang Undang-Undang Kerja (Pindaan) 2011 diluluskan Parlimen malam tadi. Perbahasan berlangsung selama lima jam sebelum Rang Undang-Undang terbabit diluluskan.

Undang-undang ini besar faedahnya. Selain daripada memberi hak lebih besar kepada pekerja wanita, menyeragamkan pembayaran gaji menerusi akaun bank dan sebagainya, ia turut melindungi pekerja kontrak (yang berjuta bilangannya terutama di ladang-ladang) daripada ditindas majikan, contohnya ketua syarikat yang membekalkan pekerja ke ladang-ladang, kilang-kilang dan projek pembinaan.

Kerajaan menerima banyak aduan daripada pekerja - gaji mereka tidak dibayar, diberhentikan kerja tanpa sebab dan potongan KWSP serta SOCSO tidak dilakukan.

Ringkasnya, mereka bagaikan menjadi hamba di tempat kerja. Apa yang menyedihkan, sukar bagi kerajaan menyalahkan majikan berikutan tiada peruntukan undang-undang mengenainya. Undang-undang asal menyatakan hanya pemilik ladang, kilang atau projek pembinaan boleh dipersalahkan bagi kesalahan sedemikian. Bagaimanapun, dalam banyak keadaan, pemilik mendakwa mereka sudah membuat pembayaran kepada majikan syarikat yang membekalkan pekerja. Apabila pihak berkuasa bertanyakan perkara ini, majikan berkenaan mendakwa kononnya mereka tidak tahu apa-apa atau lebih teruk lagi, melarikan diri.

Undang-undang ini akan mengakhiri semua tindak-tanduk tidak berasas itu kerana menerusinya, semua syarikat yang membekalkan pekerja DIWAJIBKAN berdaftar secara rasmi dan tertakluk kepada pengawasan tegas serta tindakan undang-undang jika melanggarnya. Undang-undang ini disokong Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Ladang (NUPW) dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) yang menyambut baik langkah perlindungan terhadap pekerja yang ditindas.

Pembangkang menentang rang undang-undang ini kerana bimbang ia akan menggalakkan sistem penggajian pekerja kontrak. Mereka mendakwa, undang-undang itu akan mendorong syarikat mengetepikan pekerja tetap dan menggantikannya dengan pekerja kontrak. Mereka mendakwa perniagaan pekerja kontrak akan berkembang dan penindasan akan berlaku dengan lebih meluas.

Saya amat kecewa dengan hujah itu. Pertamanya, rang undang-undang itu dan Akta lain mempunyai peruntukan mencukupi bagi mengelak pekerja tetap digantikan dengan pekerja kontrak. Tambahan pula, undang-undang ini bukan mempersoalkan sama ada sistem pekerja kontrak itu buruk atau sebaliknya. Perdebatan itu boleh dilakukan pada masa lain di pentas berbeza.

Tidak kiralah sama ada pembangkang suka atau tidak, sistem pekerja kontrak yang tidak disenangi dan sudah lama menjadi sebahagian daripada kaedah penggajian terutama di ladang, akan dikekalkan. ILO sendiri mengakui hakikat ini. Malah, berikutan keadaan itu, adalah penting bagi pekerja berkenaan mendapat perlindungan lebih baik dan menyeluruh.

Pembangkang mempunyai dua pilihan. Mereka boleh menentang undang-undang ini berikutan kepercayaan mereka kononnya ia akan menggalakkan penggajian pekerja kontrak atau menyokongnya supaya pekerja kontrak boleh dilindungi daripada penindasan, dikasari, ketidakadilan dan eksploitasi yang berlaku sejak berdekad lamanya.

Di akhirnya, seperti dijangka, pembangkang tanpa segan-silu akan memberi keutamaan terhadap kepercayaan mereka.

Bagi ahli-ahli Parlimen BN, pilihannya cukup jelas. Kami memilih untuk bersama pekerja yang menderita, dihina dan dilayan seperti hamba oleh majikan tidak berperikemanusiaan dan tidak bertanggungjawab. Ini adalah masanya untuk kita membela nasib pekerja dan saya gembira melihat Ahli Parlimen BN membuktikan komitmen mereka.

Friday, October 07, 2011

PR, why turned you back against the workers?

Thank God that the Employment (Amendment) Bill 2011 was passed by Parliament last night. It took five hours to debate before the bill finally being passed.

This law is a good law. Apart giving female workers more rights, streamlining payment of salary through bank account etc, it also protects contract workers (in millions especially in plantations) from abuses by their immediate bosses ie the company bosses who supply the workers to plantations, factories and construction projects.

The government has received countless complaints from the workers. They are not being paid, retrenched unnecessarily and their EPF and SOCSO not remitted.

In short they are being subjected to slavery like condition at their work place. The sad part is, at the moment, the government finds it difficult to pin down these bosses due to lack of law. The original law stipulated that only the owner of the plantation, factory or construction project could be held responsible. But in most cases, the owner claimed that they had paid the money to the company bosses who supplied the workers. When approached by the authority, these bosses in turn prefer to claim ignorance or worse abscond.

This law intends to stop all these nonsense by making it mandatory for the labour supplier to be formally registered and subjected to strict observation and legal prosecution if they flaunt the law. It has the support of the National Union of Plantation Workers (NUPW) and the International Labour Organization (ILO), which welcome protection against abuses towards workers.

The opposition opposed this bill because they were concerned that the law would legitmize contract workers system of employment. They said it would encourage the companies to do away with permanent workers and replace them with contract workers. They claimed that contract workers business would flourished and more abuses would follow.

I am dissapointed with this argument. In the first place, there are enough provisions in the bill and in other Acts to prevent permanent workers replaced by contract workers. Moreover this law is not about whether contract workers system is bad or not. That debate could be done some other time and on different platform.

In fact, whether the opposition like it or not, the much hated contract workers system is here to stay and has become a crucial part of employment especially in the plantations. The ILO has conceded this as a fact. Thus, since it is here to stay, the need for better protection for the workers is paramount.

The opposition had two choices. Either oppose this law because of their belief that it would encourage contract workers employment or support it so that the contract workers could be protected from decades of abuses, maltreatment, injustice and exploitation.

In the end, as expected, the opposition shamelessly chose to give priority to their misplaced misconception.

As for the BN MPs, the choice was abundantly clear. We chose to be with the workers who have suffered, humiliated and treated like slaves by unscrupulous, conscienceless and irresponsible bosses. The time to protect the workers is now and I am happy to see BN MPs have shown their commitment.

Kongsi artikel ini: